NHS Identity Agent

NHS Identity Agent ladda ner

Det kontrollerar att Smartcard användaren har behörighet att ansluta till Ryggraden