NHS Identity Agent

NHS Identity Agent pobierz

Sprawdza, czy użytkownik karty smart ma prawo połączyć się z kręgosłupa