NHS Identity Agent

NHS Identity Agent 11.02

Miễn phí
Nó kiểm tra cái thẻ thông minh dùng đã phép để kết nối với xương Sống
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
11.02 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
NHS Connecting for Health (NHS CFH)
Cái Identity Agent kiểm tra người có thẩm quyền để kết nối với xương Sống và báo với cảnh prescribing hay phân phát hệ thống của các hoạt động của người dùng đã được tài trợ phải khiêng ra. Cái prescribing hay phân phát hệ thống thì ta dùng thông tin này để cho phép người dùng để tiếp tục những công việc.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: