NHS Identity Agent

NHS Identity Agent 11.02

رایگان
این چک که Smartcard کاربر اقتدار به اتصال به ستون فقرات است
امتیازدهی کاربر
 
رأی شما
آخرین نسخه:
11.02 (دیدن همه)
توسعه‌دهنده:
NHS Connecting for Health (NHS CFH)

نسخه های قدیمی

دیدن همه
این Identity Agent چک کاربر اقتدار به اتصال به ستون فقرات و به اطلاع تجویز یا توزیع سیستم از فعالیت های کاربر شده و حمایت شده به انجام. تجویز و یا سیستم توزیع و سپس با استفاده از این اطلاعات اجازه می دهد تا کاربر را به انجام آن وظایف است.
رایگان‌افزار
اطلاعات به روز شده در: